Dyma rhai gwefannau  ac Apps defnyddiol i'ch  plant  ac i chi.  

 

J2EASY     cliciwch yma i gael mynediad i J2Homework digidol gyda enw defnyddiwr a chyfrinair Hwb 

J2e                    J 2e

Cliciwch yma am Hwb -   

Hwb

 

Mae mynediad gan pob disgybl i adnoddau addysgu o fewn y dosbarth ac adref. Gofynnwch i aelod o staff am manylion eich plentyn

 

 

Apiau1

 

 

Apiau 2

 

 Homework help         Homew Help 2 (1)

 Change for life      Change 4 Life (3)