Bydd Zoo Lab yn ymweld a'r ysgol i rhannu profiadau a gwybodaeth am anifeiliaid gyd'ar plant.  

 

Cyfnod Sylfaen -  cysgiaduriaid ac anifeiliaid nosol

CA 2 - Anifeiliaid o bedwar ban byd