Bu 5 o ddisgyblion Cyfnod Allweddol 2 yn cymryd rhan yng nghystadleuaeth trawsgwlad yn Nantyci yn ddiweddar. 

Fe wnaeth y 5 llwyddo i gael lle o fewn y 40 uchaf  a hynny mewn rasus cystadleuol tu hwnt.

 

Llongyfarchaidau mawr i chi 

 

Trawsgwlad