Mae'r ysgol wedi bod yn llwyddiannus yn derbyn y Wobr Masnach Deg yn ddiweddar. Mae'n arwydd o waith caled y disyblion . Da iawn bawb. Llongyfarchaidau 

 

Masnach Deg