Bydd disgyblion yr ysgol yn perfformio am 11.20 am

 

Poster GCD JPGEleni eto, mi fydd gwyl AM DDIM  yn cael ei chynnal ym Mharc Myrddin, Waun Dew, Caerfyrddin.

Mi fydd Cerddoriaeth, Celf, Llenyddiaerth, Stondinau, Chwaraeon, Gweithdai, Bwyd a diod yno.

 

Cysylltwch a Menter Gorllewin Sir Gar am fwy o fanylion