Ar Ddydd Mawrth y 23 ain o Fedi cynhaliwyd bedydd yn Eglwys Sant Tomos o dan arweiniad y Parchedig Will a Parchedig Heidi

 Gwyliodd y plant Alexa Paige yn cael ei bedyddio wrth bedyddfaen yr eglwys. Bu'r plant yn holi ac ateb cwestiynnau.