Baner Platinwm Eco-sgolion 

Rydym yn hapus iawn i hysbysu ein bod wedi llwyddo adnewyddu ein 4ydd baner  Platinwm. Da iawn blant am eich gwaith caled.

 Eco Schools Logo Transparent1629162156

 

 Cystadleuaeth Celf Carmarthen Bay Ferries 

Cafwyd llwyddiant eto gyda chystadleuaeth celf  Carmarthen Bay Ferries. Roedd dau ennillydd  yn yr ysgol. Un yn yr adran  5-6 oed ag un yn adran 7-8 oed. Llongyfarchiadau mawr i chi gyd 

 

 

Carms Ferries Edited Names

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llongyfarchiadau  i dim pel droed yr Urdd fu'n cynrychioli'r ysgol a chylch Myrddin yn Nghystadleuaeth cenedlaethol ysgolion cynradd yn Aberystwyth yn ddiweddar.

 

Pel Droed Yr Urdd

 

 

 Mae'r ysgol wedi llwyddo i adnewyddu ei Baner Eco Platinwm. Diolch i'r Cyngor Eco a'r disgyblion am eu gwaith caled. Da iawn bawb 

Eco

 

Rydym wedi ennill y Gwobr Efydd y Siarter Iaith am hywyddo a defnyddio'r Gymraeg yn yr ysgol. Da iawn chi blant!

Siarter

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llyfryn derbyn i ysgolion - gwybodaeth i rieni

Mae'r plant wedi bod yn brysur yn plannu bylbiau o gwmpas yr ysgol ac yn edrych ymlaen at for o liw. Cafodd y bylbiau eu rhoi can y GRhA. Diolch yn fawr i chi. …

Mae'r ysgol wedi bod yn llwyddiannus yn derbyn y Wobr Masnach Deg yn ddiweddar. Mae'n arwydd o waith caled y disyblion . Da iawn bawb. Llongyfarchaidau