Llongyfarchiadau  i dim pel droed yr Urdd fu'n cynrychioli'r ysgol a chylch Myrddin yn Nghystadleuaeth cenedlaethol ysgolion cynradd yn Aberystwyth yn ddiweddar.

 

Pel Droed Yr Urdd

 

 

 Mae'r ysgol wedi llwyddo i adnewyddu ei Baner Eco Platinwm. Diolch i'r Cyngor Eco a'r disgyblion am eu gwaith caled. Da iawn bawb 

Eco

 

Rydym wedi ennill y Gwobr Efydd y Siarter Iaith am hywyddo a defnyddio'r Gymraeg yn yr ysgol. Da iawn chi blant!

Siarter

 

 

Cynrhychiolwyr Cyngor Eco yr ysgol yng Nghynadledd Ysgolion Platinwm yn ddiweddar.

 

Eco Llorwedd

 

Trefnwyd i gasglu sbwriel oddi ar y traeth heddiw gan y Cyngor Eco. 4/10/18 Bu'r ysgol gyfan yn gweithio'n galed.

           

Bu'r plant yn cystadlu i greu clawr llyfr newydd son er mwyn ennill gwobr i wario yn y Ffair Lyfrau Scholastic yn ddiweddar.

Image may contain: 5 people, people smiling, people standing

 

Diwrnod lliwgar iawn i ni oedd diwrnod Affrica. Gwisgodd y  plant a staff yr ysgol  i fyny ermwyn codi ymwybyddiaeth yr elusen Invisible hands sy'n gweithio yn Malawi. 

 

Image may contain: 10 people, people smiling, people standing

 

Cafwyd groeso gwresog yn y Clwb Rygbi yn ddiweddar pan wnaeth y plant gymryd rhan yn y Bore Coffi. Bu'r plant yn canu  rhai o hoff ganeuon a rhigymau Cymreig Mrs Marshall, cyn aelod o staff yr ysgol.

Bu 5 o ddisgyblion Cyfnod Allweddol 2 yn cymryd rhan yng nghystadleuaeth trawsgwlad yn Nantyci yn ddiweddar.  Fe wnaeth y 5 llwyddo i gael lle o fewn y 40 uchaf…

Ar Ddydd Mawrth y 23 ain o Fedi cynhaliwyd bedydd yn Eglwys Sant Tomos o dan arweiniad y Parchedig Will a Parchedig Heidi  Gwyliodd y plant Alexa Paige yn cael …

Bydd Zoo Lab yn ymweld a'r ysgol i rhannu profiadau a gwybodaeth am anifeiliaid gyd'ar plant.     Cyfnod Sylfaen -  cysgiaduriaid ac anifeiliaid nosol CA 2 - An…

Bydd disgyblion yr ysgol yn perfformio am 11.20 am   Eleni eto, mi fydd gwyl AM DDIM  yn cael ei chynnal ym Mharc Myrddin, Waun Dew, Caerfyrddin. Mi fydd Cerddo…

Cynhelir ffair haf yr ysgol ar Fehefin 22ain. Mwy o fanylion i ddilyn .