Treftadaeth

Rydym wedi bod yn llwyddiannus unwaith eto gyda phroject y treftadaeth, diolch i waith ein disgyblion. Bydd y seremoni gwobrwyo yn cymryd lle ar y 7fed o Orffennaf.

 

Dyma rhai o'r disgyblion yn ei gwisgoedd i godi ymwybyddiaeth o'r elusen Invisible Hands 

Affrica (1)