Mi fyddwn yn gwneud ein gorau glas i uwchlwytho pob llythyr i'r wefan i  hwyluso rhannu gwybodaeth gyda rhieni / gwarcheidwaid  a lleihau copiau papur. 

Mi fyddwn bob amser yn anfon neges testun (text) i rieni / gwarcheidwaid i ddweud fod llythyr wedi ei uwchlwytho. 

Gall unrhyw rhiant / gwarcheidwaid sydd angen copi ar babur wneud hynny drwy gysylltu a'r swyddfa. 

 

oOo

Llythyr gorchydd gwyneb Llywodraeth Cymru24 11 20

Llythyr Noson Rieni  Letter Tach 2020

Llythyr o'r Cyfarwyddwr Addysg i rieni a gwarcheidwaid 21:10;20

Llythyr i rieni Bl 6 o CCC -Symud ysgol

Cais am le yn yr ysgol 2020

Llythyr Clwb Ffrindiau'r Fferi 16:10:20

Dyddiadau Tymor a HMS  5:10:20

Polisi Clwb Ffrindiau'r Fferi  Medi 2020

Plant Y Cwm Registration Form 2 to complete 17 09 20 

Plant Y Cwm After School Club Registration Forms to complete 17 09 20

New Home School Agreement September 2020

Pre-start Letter for September 2020 30 08 20

Arrangements for September 2020 (20 07 20)

Update on Childcare Provision for Summer Holidays July 2020

Parental Letter re September 2020

Routes to School Consultation 08 07 20  

Care Hub Provision Sept 2020 

Year 6 Puberty Talk  

Keeping Our School Safe Photos to Share with Children 27 06 20 

Information Booklet for Reopening on 29 06 20 

Letter to parents re cleaning and reopening 25 06 20 

Reopening letter 19 06 20

Re-opening Letter 15 06 20