Dyma restr o lywodraethwyr yr Ysgol a'u cyfnod yn y swydd. 

Enw  Statws cyfnod
Cyng Mair Stephens (Cadeirydd) Cynrychiolydd A A  2018-2022
Mrs H Luff Prifathrawes 2020-
Miss E Williams  Cynrychiolydd Staff 2020-2023
Mrs C Lilly Cynrychiolydd y Gymuned  2018-2022
Mrs G Squires  Cynrychiolydd Y Gymuned 2017-2021
Rev P Johns Cynrychiolydd yr Eglwys 2010-
Rev J Cecil Cynrychiolydd yr Eglwys 2019-
Mrs Rh Eyton- Jones  Cynrychiolydd Sylfaen 2019-2023
Mrs S Davies  Rhiant Llywodraethwraig  2017-2022
Miss A Williams  Rhiant Llywodraethwraig 2020- 2024
Dr L Davies  Rhiant Llywodraethwraig  2020-2024
Rev Will Lambert Cynrychiolydd Sylfaen  2019-2023