Dyma restr o lywodraethwyr yr Ysgol a'u cyfnod yn y swydd. 

Enw  Statws cyfnod
Prof D Jenkins Cynrychiolydd A A 2017-2021
Mrs L Howells  Prifathrawes 2016-
Miss E Williams  Cynrychiolydd Staff 2016-2020
Rev J Lewis  Cynrychiolydd y Gymuned 2014-2018
Mrs G Squires  Cynrychiolydd Y Gymuned 2017-2021
Rev P Johns Cynrychiolydd yr Eglwys 2010-
Canon B Witt Cynrychiolydd yr Eglwys 2001-
Mrs Rh Eyton- Jones  Cynrychiolydd Sylfaen 2015-2019
Mrs B Bowen   Rhiant Llywodraethwraig 2016-2020
Ms D King  Rhiant Llywodraethwraig 2016-2020
Mr B Wakham Cynrychiolydd Sylfaen  
  Rhiant Llywodraethwr 2017-