Cynhelir y Clwb Brecwast yn ystod y tymor rhwng 8 - 8.50 yb yn y ffreutur ac mae'n agored i bob plentyn sy'n mynychu'r ysgol. Mae'r brecwast a'r gofal AM DDIM.

Rhaid i bob plentyn gael ei gofrestru - mae ffurflenni cofrestru ar gael o'r ysgol neu o'r clwb brecwast.

Mae yna frecwast iachus ar gael rhwng 8 - 8.30 y.b - sudd ffrwyth, llaeth, grawnfwyd, ffa pob ar dost a tost. Bydd drws y ffreutur yn cael ei gloi yn brydlon am 8.30 y.b felly gwnewch yn siwr fod eich plentyn yn cyrraedd mewn amser. 

Mae gennym weithgareddau fel gemau bwrdd, lliwio, jigsos a llyfrau darllen ar gyfer y plant tan iddynt fynd i'w dosbarthiadau am 8.50 y.b.

Bydd angen i bob riant/gofalwr ddod a'r plentyn i'r neuadd a llofnodi ein cofrestr ac er mwyn diolgelwch, gofynnir i chi barcio y tu allan i gatiau'r ysgol yn ol yr arfer.