Ein thema y tymor hwn yw Rhandir, sy'n edrych ar blanhigion a thrychfilod sy'n byw yn y pridd.