Ein thema y tymor hwn yw Pan af i gysgu           …