Croeso i Ysgol Glanyfferi

Croeso i wefan yr ysgol. Rydym yn gobeithio y byddwch yn ei chael yn ddefnyddiol, yn ddiddorol ac yn llawn gwybodaeth. Rydym yn ceisio gwneud  dysgu  yn hwyl a gobeithio y bydd hyn yn cael ei adlewyrchu yn ein gwefan. Rydym yn dal i ddatblygu ein gwefan ac ychwanegu deunyddiau newydd - edrychwch ar  Facebook  a Trydar -  mae dolen cyswllt ar y tudalen  am y newyddion a gwybodaeth diweddaraf.

 

Ysgol wirfoddol, gynradd, gydaddysgol, ddyddiol yw Glan y Fferi. Fe’i hadeiladwyd yn y flwyddyn 1856, a lleolir yr adeilad garreg lwyd, nodweddiadol o Oes Fictoria, yng nghanol y pentref sydd ryw dair milltir o dref Cydweli a naw milltir o dref Caerfyrddin. Yn fras y dalgylch yw plwyf Sant Isfael, sy'n cynnwys Glan-y-fferi, Llansaint, Sant Isfael, Broadway a Broadlay. 

 

Dysgir dau ddosbarth yn y prif adeilad. Mae yna ddau gaban wrth gefn yr ysgol.Defnyddir un fel ffreutur ac mae’r llall yn cynnwys dwy ystafell ddosbarth.   Defnyddir rhain  fel ystafelloedd amlbwrbas,  gan gynnwys neuadd a chanolfan adnoddau.Cynhelir Clwb Brecwast yn y Ffreutur yn feunyddiol. Mae Cylch Meithrin Glan y fferi yn cwrdd yn y caban ar safle'r ysgol bob bore. Mae'r Clwb ar ôl ysgol yn cyfarfod dwy noson yr wythnos yn y caban.

 

Mae ein hardal waith a chwarae allanol yn datblygu'n barhaol, gyda glaswellt wrth flaen yr Ysgol a gwelyau blodau a llysiau, sydd hefyd yn cefnogi ein prosiectau Eco a Bwyta Iach. 

 

 

Hwb

 

 

 

 

Ourschoolsapp2 300X300

 

 

 

 

 

Facebook

 

 

 

 

 

Twitter

https://twitter.com/ysgolglanyfferi